top of page
.jpg
PHÒNG XĂM

Quy trình thực hiện 1 hình xăm tại HandXăm và các chính sách đi kèm.

QUY TRÌNH

Guideline
Gửi ý tưởng cho HandXăm
Lên thiết kế & thảo luận về kích thước  phù hợp + chi phí.
Đo đạc thử kích thước & chỉnh sửa thiết kế nếu cần thiết.
Kiểm tra hình xăm sau 1 tháng lành.
Thực hiện hình xăm.
Đặt lịch xăm với HandXăm.
Booking
Policy

CHÍNH SÁCH XĂM

[Tạo ra vào ngày 09/03/2019 - Cập nhật ngày 11/11/2020 - với bản Tiếng Việt]

  1. Để đảm bảo về sự hợp pháp cũng như tính trách nhiệm về mặt pháp lý cho hình xăm của khách hàng, chúng tôi KHÔNG NHẬN XĂM cho khách hàng dưới 18 tuổi mà không có sự hiện diện của phụ huynh.
     

  2. Từ ngày 21/12/2018, với bất kì hình xăm nào của quý khách hàng cần được thiết kế bằng tay, chi phí thiết kế sẽ được yêu cầu cùng và riêng biệt với chi phí xăm hình. Điều này để khẳng định sự cam kết của thợ xăm cũng như khách hàng với thiết kế hình mà họ mong muốn. Chi phí thiết kế cũng sẽ được xem như khoản đặt cọc cho dịch vụ xăm hình tại studio và sẽ được tất toán trước khi thiết kế được gửi cho quý khách. Quý khách có thể gửi tin nhắn riêng cho HandXăm để biết thêm thông tin chi tiết về khoản đặt cọc này.
     

  3. Chúng tôi khuyến khích quý khách nhắn tin đặt lịch với studio trước ít nhất 2 ngày, để tránh bị trùng hoặc vướng lịch của quý khách.

bottom of page